Egzaminy dyplomowe - 10.11.2016 r. (czwartek)

Terminarz egzaminów dyplomowych z ekonomii - 10.11.2016 r. (czwartek)

Uroczyste wręczenie dyplomów w Instytucie Socjologii - 26.10.2016 r.

W imieniu całej społeczności Instytutu Socjologii wszystkim wyróżnionym Absolwentom gratulujemy bardzo dobrych ocen oraz życzymy dalszych sukcesów!

Egzaminy dyplomowe - 07.11.2016 r. (poniedziałek)

Nowe władze Instytutu Socjologii!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Pan dr hab. Rafał Wiśniewski, głosami członków Rady Instytutu, został wybrany na stanowisko Dyrektora Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W trakcie posiedzenia Rada dokonała także wyboru dwóch Wicedyrektorów, którymi zostali: Pani dr Izabela Bukalska oraz Pan dr inż. Piotr Komorowski. Czytaj więcej »

Odszedł Profesor Jerzy Szacki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. Jerzy Szacki, nestor polskiej socjologii instytucjonalnej, wybitny historyk idei związany przez całe swoje życie zawodowe z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 1999 roku kierował Zakładem Historii Myśli Społecznej. Członek Polskiej Akademii Nauk. Autor klasycznego podręcznika akademickiego "Historia myśli socjologicznej", dzięki któremu pokolenia studentów poznają tradycję oraz podstawy myśli społecznej. Czytaj więcej »

Dr Marcin Zarzecki, Prodziekan WNHiS, powołany przez Prezesa Rady Ministrów do Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Dr Marcin Zarzecki, Prodziekan WNHiS, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292), został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na kadencję 2016-2022 do Rady Instytutu Zachodniego. Czytaj więcej »

Praktyki w jednostkach miejskich

Urząd m.st. Warszawy zaprasza studentów i absolwentów kierunków socjologia oraz praca socjalna na UKSW do odbycia praktyk w jednostkach i spółkach miejskich. Poniżej przedstawiamy propozycje praktyk w formie ogłoszeń odpowiadających profilowi kształcenia w naszym Instytucie.  Czytaj więcej »

Uroczyste wręczenie dyplomów

Dnia 26 października 2016 r. o godz 17.00 w sali 201 bud. 23 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów z wyróżnieniem dla Absolwentów Instytutu Socjologii, którzy ukończyli studia w roku 2015/2016. Serdecznie zapraszamy wszystkich wyróżnionych oraz składamy gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce. 

Pan dr Rafał Wiśniewski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego!

Z wielką radością informujemy, że w dniu 10 października 2016 roku Pan dr Rafał Wiśniewski, w wyniku pomyślnego przebiegu głosowania członków Komisji, a także w oparciu o pozytywne oceny Jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej pt.Transgresja kompetencji międzykulturowych. Czytaj więcej »

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach