Zaproszenie do udziału w konferencji

Do 15.11 br. trwa nabór abstraktów na konferencję pt.: „Metodologie jakościowe - stan badań pół wieku po «Odkrywaniu teorii ugruntowanej»". Uprzejmie przypominamy, że do 15 listopada br. Czytaj więcej »

Zaproszenie dla studentów na wykład otwarty

Program MOST

Godziny rektorskie w dniu 2 listopada br. (czwartek)

W związku z Mszą Świętą w intencji zmarłych pracowników i studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 2 listopada br. (czwartek), na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych godziny od 9:30 do 11:30 są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  

Strategiczny dla polityki społecznej w Polsce projekt realizowany przez zespół ks. prof. Sławomira H. Zaręby

Projekt pt. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki" realizowany jest przez zespół UKSW w Warszawie (ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba - kierownik projektu oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, dr Marek Kulesza, dr Agnieszka Regulska, dr Marta Luty-Michalak i dr Marcin Zarzecki). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach