Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia dra Tomasza Korczyńskiego w czwartek 21 marca 2019 r.

W związku z uczestnictwem dra Tomasza M. Korczyńskiego w kursie podwyższania kompetencji naukowych (kurs SPSS w dniach 20-22 marca br.) czwartkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wykładowcę będą odrabiane w systemie e-learning (dotyczy przedmiotów Podstawy badań społecznych oraz Metodologia). Informacja na temat takiej możliwości została uwzględniona w sylabusie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć i konsultacji studenckich dra Andrzeja Wróbla w dniu 19 marca 2019 r.

Niniejszym informujemy, że w dniu 19 marca br. (wtorek) wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje dra Andrzeja Wróbla zostają odwołane z powodu choroby (zwolnienie lekarskie).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć i konsultacji studenckich mgr Agaty Rozalskiej w dniu 19 marca 2019 r.

Niniejszym informujemy, że w dniu 19 marca br. (wtorek) wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje mgr Agaty Rozalskiej zostają odwołane z powodu choroby (zwolnienie lekarskie).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajecia dr Anny Dziurny

Niniejszym informujemy o odwołaniu wszystkich zajęć dr Anny Dziurny i przełożeniu ich w formie e-learningu do 31 marca br.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udział przedstawicieli kierunku Ekonomia w Forum Bankowym

W dniu 14 marca br. (czwartek) dr Dariusz Filip oraz dr inż. Piotr Komorowski będą reprezentowali Instytut Socjologii UKSW na Forum Bankowym organizowanym przez Związek Banków Polskich. W związku z tym, zaplanowane na ten dzień zajęcia dla poszczególnych grup zostają odwołane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć i konsultacji studenckich mgr Agaty Rozalskiej w dniu 12 marca 2019 r.

Niniejszym informujemy, że w dniu 12 marca br. (wtorek) wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje mgr Agaty Rozalskiej zostają odwołane z powodu choroby (zwolnienie lekarskie). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dra Bartosza Stachowiaka w dnich 13-15 marca 2019 r.

Zajęcia dra Bartosza Stachowiaka w dniach 13, 14 i 15 marca 2019 r. zostają odwołane. Ze studentami uczęszczającymi na zajęcia zostały ustalone terminy odpracowania zajęć. Dyżur w dniach 08 i 15.03.2019 r. również zostaje odwołany. W przypadku konieczności kontaktu prosimy studentów o kontakt e-mailowy na adres:

b.stachowiak@uksw.edu.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prof. dra hab. Zenona Stachowiaka

Niniejszym informujemy, że ze względów zdrowotnych wszystkie zajecia z prof. dr. hab. Zenonem Stachowiakiem, zawarte w planach zajęć, rozpoczną się od 25 marca br.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć prof. dra hab. Andrzeja Ochockiego

W zawiązku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim prof. Andrzeja Ochockiego, wszystkie jego zajęcia do końca semestru będą prowadzone w formie e-learningowej.