Ogłoszenia dla studentów

Odwołanie zajęć dr Anny Linek w dniach 13-16.11.2018 r.

Dr Anna Linek odwołuje wszystkie swoje zajęcia dydaktyczne oraz dyżur w dniach 13-16.11.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dra Dariusza Filipa w dniu 15.11.2018 r.

W związku z uczestnictwem dra Dariusza Filipa w konferencji w "Innowacje w Finansach, Bankowości i Ubezpieczeniach – Teoria i Praktyka. Metody 2018" w dniach 14-16.11.2018 r., zajęcia zaplanowane na dzień 15.11.2018 r. (czwartek) nie odbędą się. Ćwiczenia zostaną odrobione w systemie e-learning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie dyżuru dr Magdaleny Hryniewickiej w dniu 07.11.2018 r.

Dyżur dr Magdaleny Hryniewickiej w dniu 7 listopada br. (środa) zostaje odwołany.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dr Joanny Wróblewskiej-Skrzek w dniu 07.11.2018 r.

Dr Joanna Wróblewska-Skrzek odwołuje swoje zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje w dniu 7 listopada br. z uwagi na wyjazd konferencyjny do Katowic.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie dyżuru ds. praktyk

W dniu 7 listopada br. (środa) dyżur ds. praktyk studenckich, prowadzony przez dr Olgę Kotowską-Wójcik, zostaje odwołany (zwolnienie lekarskie). W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie dyżuru dr Jolanty Pakulskiej

W dniu 7 listopada br. (środa) dyżur dr Jolanty Pakulskiej zostaje odwołany.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dra Dariusza Karasia w dniu 05.11.2018 r. (od godz. 15:00)

W dniu 5 listopada br. (poniedziałek) z powodów zdrowotnych odwołane są zajęcia z dr. Dariuszem Karasiem od godz. 15.00. Zajęcia zostaną odrobione w formie e-learningowej, zgodnie z ustaleniami na wykładzie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dr Marty Luty-Michalak w dniach 5-6.11.2018 r.

W dniach 5 i 6 listopada br. (poniedziałek i wtorek) wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje prowadzone przez dr Martę Luty-Michalak zostają odwołane. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dra Wojciecha Klimskiego w dniu 31.10.2018 r.

W dniu 31 października br. (środa) wszystkie zajęcia dydaktyczne dra Wojciecha Klimskiego zostają odwołane, a ich odpracowanie zostanie przeprowadzone w formule e-learningu (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w karcie opisu przedmiotu - sylabusie).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dr Anny Linek w dniu 31.10.2018 r.

W dniu 31 października br. (środa) wszystkie zajęcia dydaktyczne dr Anny Linek zostają odwołane, a ich odpracowanie zostanie przeprowadzone w formule e-learningu (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w karcie opisu przedmiotu - sylabusie).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dr Agnieszki Wołk w dniu 25.10.2018 r.

W dniu 25 października br. (czwartek) zajęcia dydaktyczne dr Agnieszki Wołk zostają odwołane (zwolnienie lekarskie).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dr Anny Dziurny w dniu 24.10.2018 r. (środa)

W dniu 24 października br. zajęcia dydaktyczne dr Anny Dziurny zostają odwołane (w godz. 9:45 - 13:00).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednorazowe przeniesienie dyżuru mgr Agaty Rozalskiej w dniu 23.010.2018 r. (wtorek)

W dniu 23 października br. dyżur mgr Agaty Rozalskiej zostanie jednorazowo przeniesiony na godz. 16:30. Miejsce dyżuru pozostaje bez zmian - pok. 313 bud. 23.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dydaktycznych dr hab. Adama Koronowskiego, prof. UKSW

W związku z uczestnictwem dra hab. Adama Koronowskiego, prof. UKSW w seminarium i walnym zebraniu Forum Myśli Instytucjonalnej, następujące zajęcia w dniach 24 i 25 października br. (środa i czwartek) zostają odwołane: seminarium licencjackie i magisterskie, wykład macroeconomics i wykład strategie i instrumenty finansowe. Zajęcia zostaną uzupełnione poprzez dodatkowe konsultacje (seminaria) oraz samodzielną lekturę zadanej pozycji i dodatkowe konsultacje oraz sprawdzian znajomości lektury.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie dyżuru dr Jolanty Pakulskiej

Dr Jolanta Pakulska odwołuje swój dyżur w dniu 17.10.2018 r. (środa).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dydaktycznych dr Joanny Wróblewskiej-Skrzek

Dr Joanna Wróblewska-Skrzek odwołuje swoje zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje w dniach 16-17.10.2018 r. Forma odpracowania zajęć zostanie ustalona w późniejszym terminie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie zajęć dydaktycznych dra Dariusza Filipa w dniu 11.10.2018 r.

Dr Dariusz Filip odwołuje swoje zajęcia dydaktyczne w dniu 11 października br. (czwartek). Zostaną one odrobione w terminie późniejszym (w formie tradycyjnej bądź e-learningowej).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie dyżuru i zajęć z Socjologii bezrobocia prowadzonych przez dra Marcina Choczyńskiego w dniu 04.10.2018 r.

W dniu 4 października br. (czwartek) dyżur i zajęcia z Socjologii bezrobocia nie odbędą się z uwagi na uczestnictwo prowadzącego w obowiązkowym szkoleniu na kampusie Dewajtis. Pozostałe zajęcia (Ochrona własności intelektualnej, Socjologia pracy i Seminarium licencjackie) odbędą się bez zmian.