Rekrutacja

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (niezależnie od kierunku).

Nabór uczestników rozpoczyna się w lutym 2018 r. i prowadzony będzie do uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń.

Koszt studiów wynosi 6000 zł.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć I edycji studiów w roku akademickim 2017/2018 – kwiecień 2018 r.

Studia trwają 2 semestry (??? godzin). Zajęcia będą odbywały się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) -   logowanie na stronie www.podyplomowe.uksw.edu.pl.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składają następujące dokumenty:
1.    kwestionariusz osobowy, który drukuje się po zarejestrowaniu w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA (IRK);
2.    zdjęcia (podpisane na odwrocie)
3.  odpis i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub inżynierskich lub magisterskich);
4.    kserokopię dowodu osobistego;

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany w systemie USOS Web po złożeniu dokumentów do dziekanatu.

Dokumenty można składać:
osobiście w Dziekanacie Instytutu Socjologii WNHiS w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud 23 pokój nr 228
⦁    wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00
⦁    środa i piątek w godz. 08:30-11:30

przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
budynek 23, pok. 228

Z dopiskiem: Studia Podyplomowe MKOZ

UKSW zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o uruchomieniu studiów.
 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach