Wykładowcy

Rada Programowa wybrała wyśmienite grono wykładowców, zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się na co dzień zarządzaniem w systemie ochrony zdrowia, co umożliwi interdyscyplinarne spojrzenie i podejście do opieki koordynowanej. Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantują doświadczeni praktycy, w tym członkowie Założyciele PTKOZ, wśród których znajdują się liderzy takich instytucji i organizacji jak MZ, NFZ, AOTMiT, NIZP-PZH, CMJ, PFSz, PZ oraz nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Zajęcia prowadzić będzie m.in.  autor podręcznika Zintegrowanej Ochrony Zdrowia - prof. dr hab. Iga Rudawska oraz prof. Jarosław J. Fedorowski, specjalista Koordynowanej Ochrony Zdrowia (certyfikat uzyskany w USA i dotychczas jedyny w Polsce).

*Ostateczna lista wykładowców jest w trakcie potwierdzania
 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach