Jubileusz Profesora Andrzeja Wójtowicza

  

W dniach 28-29 września br. odbyła się konferencja naukowa Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego połączona z jubileuszem Profesora Andrzeja Wójtowicza. Obrady konferencyjne miały miejsce na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a gospodarzami spotkania byli prof. Halina Rusek oraz dr hab. Andrzej Kasperek. W wydarzeniu wzięło udział 40 uczestników, w tym 9 osób z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Siedmiu prelegentów to pracownicy Instytutu Socjologii.

Ważną część konferencji stanowiła uroczystość jubileuszowa Profesora Andrzeja Wójtowicza, która znalazła się w pieczy prof. Elżbiety Firlit i prof. Wojciecha Świątkiewicza. W pięknej sali kamienicy Konczakowskich w centrum Cieszyna mowę laudacyjną wygłosiła prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska. Odczytano także specjalne listy skierowane do Jubilata przez Dziekana WNHiS - ks. prof. zw. dra hab. Sławomira H. Zarębę oraz prof. Hannę Podedworną z SGGW. Podczas uroczystości ofiarowano Panu Profesorowi księgę jubileuszową pt. "Kościoły. Religie. Kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji" pod redakcją Marii Sroczyńskiej oraz Sławomira H. Zaręby. W imieniu uczestników konferencji i członków Sekcji Socjologii Religii, symboliczny prezent, nawiązujący do ulubionego nakrycia głowy Jubilata, wręczyła prof. Elżbieta Firlit. Jubilatowi złożono serdeczne życzenia. Dołączają się do nich koleżanki i koledzy z Instytutu Socjologii UKSW. Kolejną, lokalną odsłonę uroczystości jubileuszowej zaplanowano na listopad.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach