Struktura Instytutu Socjologii

 
 
Koordynator kierunku: dr Marta Luty-Michalak
 
KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ
Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz
 
Zakład Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania
Kierownik: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW
Adiunkt: dr Anna Linek
Asystent: dr Kinga Lendzion
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Ogólnej:
 
mgr Patryk Barszcz
mgr Magdalena Dubrawska
mgr Ewa Garstka
mgr Joanna Nakonowska
mgr Zbigniew Przybyłek
mgr Justyna K. Stępkowska
 
 
KATEDRA MYŚLI SPOŁECZNEJ
Kierownik: dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW
Adiunkt: dr Katarzyna Uklańska
Asystent: dr Klaudia Śledzińska
 
Doktoranci w Katedrze Myśli Społecznej:
 
ks. mgr Janusz Burkat
mgr Cezary Gembarzewski
mgr Maria Jałosińska
mgr Joanna Kleszczewska
mgr Joanna Leszczyńska
mgr Teresa Mazan
mgr Dorota Leonarska
mgr Małgorzata Parcheta
mgr Katarzyna Rybicka
mgr Mateusz Zych
 
 
KATEDRA METODOLOGII BADAŃ I ANALIZ SOCJOLOGICZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ochocki
 
Zakład Statystyki i Demografii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ochocki
Adiunkci: dr Marta Luty-Michalak
                dr Olga Kotowska-Wójcik
Asystent: mgr Bartosz H. Olszewski
 
Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji
Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa
Adiunkci: dr Tomasz Michał Korczyński
                dr Joanna Wróblewska-Skrzek
 
Doktoranci w Katedrze Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych:
 
mgr Michał Kober
mgr Katarzyna M. Stępkowska
 
 
KATEDRA SOCJOLOGII RELIGII
Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba
Adiunkci: dr Marcin Choczyński
               dr Marcin Zarzecki
Asystent: mgr Agata Rozalska 
 
 
Zakład Katolickiej Nauki Społecznej
Kierownik: ks. dr Artur Wysocki
Adiunkt: dr Wojciech Klimski
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Religii:
 
mgr Anna Ksionek
ks. mgr Franck Hervais Mbida
mgr Katarzyna Zambrzycka-Papuda
mgr Joanna Zauer
 
 
KATEDRA SOCJOLOGII REGIONALIZMU I MIASTA
Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski
Asystenci: dr Magdalena Markocka
                 dr Agnieszka Wołk
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Regionalizmu i Miasta:
 
mgr Katarzyna Drzewek
mgr Aneta Grabowska
mgr Iwona Księżopolska
mgr Karol Wzgarda
 
 
KATEDRA SOCJOLOGII PRACY I ORGANIZACJI
Kierownik: ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
Adiunkci: dr Leszek Buller
    dr Anna Potasińska
    dr hab. Piotr Zawada
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Pracy i Organizacji:
 
mgr Kacper Dziwota
mgr Karol Kierzkowski
mgr Katarzyna Wysocka-Lipińska
 
 
SAMODZIELNE ZAKŁADY NAUKOWE
 
Zakład Socjologii Kultury
Kierownik: dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
Adiunkt: dr Izabela Bukalska
 
 
 
 
Koordynator kierunku: dr inż. Piotr Komorowski
 
KATEDRA EKONOMII
Kierownik: prof. dr hab. Zenon Stachowiak
Adiunkci: dr Grzegorz Gałek
               dr Magdalena Hryniewicka
               dr Bogusław Marks
 
 
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki 
Adiunkci: dr Anna Dziurny
    dr Dariusz Karaś
    dr Dariusz Prokopowicz
    dr Bartosz Stachowiak 
 
 
KATEDRA FINANSÓW
Kierownik: dr hab. Adam Koronowski, prof. UKSW
Adiunkci: dr Dariusz Filip
    dr inż. Piotr Komorowski
    dr Jolanta Pakulska
    dr Wanda Wojas
 
 
 
Koordynator kierunku: dr hab. Joanna Truszkowska
 
KATEDRA TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ
Kierownik: dr hab. Joanna Truszkowska
           
Zakład Pomocy i Profilaktyki Społecznej
Kierownik: dr Jolanta Łodzińska 
Adiunkt: dr Justyna Kurtyka-Chałas
Asystent: dr Urszula Bejma
 
Zakład Gerontologii Społecznej
Kierownik: dr Martyna Kawińska
Adiunkt: dr Elżbieta Bojanowska
 
Doktoranci w Katedrze Teorii i Metod Pracy Socjalnej:
 
mgr Magdalena Bojarska