Struktura Instytutu Socjologii

 
 
Koordynator kierunku: dr Marta Luty-Michalak
 
KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
 
Zakład Socjologii Rodziny 
Kierownik: dr Anna Linek
 
Zakład Socjologii Edukacji i Wychowania
Kierownik: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW
Adiunkt: dr Kinga Lendzion
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Ogólnej:
 
mgr Patryk Barszcz
mgr Magdalena Dubrawska
mgr Ewa Garstka
mgr Karol Kierzkowski
mgr Joanna Nakonowska
mgr Zbigniew Przybyłek
mgr Justyna K. Stępkowska
 
 
KATEDRA MYŚLI SPOŁECZNEJ
Kierownik: dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW
Adiunkci: dr Izabela Bukalska
    dr Klaudia Śledzińska
 
Doktoranci w Katedrze Myśli Społecznej:
 
ks. mgr Janusz Burkat
mgr Cezary Gembarzewski
mgr Maria Jałosińska
mgr Joanna Kleszczewska
mgr Joanna Leszczyńska
mgr Teresa Mazan
mgr Dorota Leonarska
mgr Małgorzata Parcheta
mgr Katarzyna Rybicka
mgr Mateusz Zych
 
 
KATEDRA METODOLOGII BADAŃ I ANALIZ SOCJOLOGICZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ochocki
 
Zakład Statystyki i Demografii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ochocki
Adiunkci: dr Marta Luty-Michalak
                dr Olga Kotowska-Wójcik 
 
Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji
Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa
Adiunkci: dr Tomasz Michał Korczyński
                dr Joanna Wróblewska-Skrzek
 
Doktoranci w Katedrze Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych:
 
mgr Michał Kober
mgr Bartosz H. Olszewski
mgr Katarzyna M. Stępkowska
 
 
KATEDRA SOCJOLOGII RELIGII
Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba
Adiunkci: dr Marcin Choczyński
               dr Wojciech Klimski
               dr Marcin Zarzecki
Asystent: mgr Agata Rozalska 
 
Zakład Badań nad Kulturą
Kierownik: dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
 
Zakład Katolickiej Nauki Społecznej
Kierownik: ks. dr Artur Wysocki
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Religii:
 
mgr Anna Ksionek
ks. mgr Franck Hervais Mbida
mgr Agata Rozalska
mgr Katarzyna Zambrzycka-Papuda
mgr Joanna Zauer
 
 
SAMODZIELNE ZAKŁADY NAUKOWE
 
Zakład Grup Etnicznych i Regionalizmu
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Asystenci: dr Magdalena Markocka
                  dr Agnieszka Wołk
 
Doktoranci w Zakładzie Grup Etnicznych i Regionalizmu:
 
mgr Katarzyna Drzewek
mgr Aneta Grabowska
mgr Iwona Księżopolska
mgr Karol Wzgarda
 
Zakład Socjologii Pracy i Organizacji
Kierownik: ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
Adiunkci: dr Leszek Buller
    dr Anna Potasińska
    dr hab. Piotr Zawada
 
Doktoranci w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji:
 
mgr Kacper Dziwota
mgr Katarzyna Wysocka-Lipińska
 
 
 
Koordynator kierunku: dr inż. Piotr Komorowski
 
Zakład Mikroekonomii, Makroekonomii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Kierownik: prof. dr hab. Zenon Stachowiak 
                 dr hab. Adam Koronowski
Adiunkci: dr Magdalena Hryniewicka
                dr Bogusław Marks
                dr Jolanta Pakulska  
                dr Dariusz Prokopowicz
 
Zakład Metod Matematycznych, Zarządzania i Prawa
Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki 
Adiunkci: dr Dariusz Filip
    dr Grzegorz Gałek
    dr Dariusz Karaś
    dr inż. Piotr Komorowski
    dr Bartosz Stachowiak 
 
 
 
Koordynator kierunku: dr hab. Joanna Truszkowska
 
KATEDRA TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ
Kierownik: dr hab. Joanna Truszkowska
           
Zakład Pomocy i Profilaktyki Społecznej
Kierownik: dr Jolanta Łodzińska 
Adiunkci: dr Urszula Bejma
                dr Justyna Kutyka-Chałas
 
Zakład Gerontologii Społecznej
Kierownik: dr Martyna Kawińska
Adiunkt: dr Elżbieta Bojanowska
 
Doktoranci w Katedrze Teorii i Metod Pracy Socjalnej:
 
mgr Magdalena Bojarska