Struktura Instytutu Socjologii

 
 
Koordynator kierunku: dr Marta Luty-Michalak
 
KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ
Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz
 
Zakład Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania
Kierownik: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW
Adiunkt: dr Anna Linek
Asystent: dr Kinga Lendzion
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Ogólnej:
 
mgr Patryk Barszcz
mgr Magdalena Dubrawska
mgr Ewa Garstka
mgr Zbigniew Przybyłek
mgr Natalia Wojak
 
 
KATEDRA MYŚLI SPOŁECZNEJ
Kierownik: dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW
Adiunkt: dr Katarzyna Uklańska
Asystent: dr Klaudia Śledzińska
 
Doktoranci w Katedrze Myśli Społecznej:
 
ks. mgr Janusz Burkat
mgr Cezary Gembarzewski
mgr Joanna Kleszczewska
mgr Joanna Leszczyńska
mgr Teresa Mazan
mgr Dorota Leonarska
 
 
KATEDRA METODOLOGII BADAŃ I ANALIZ SOCJOLOGICZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ochocki
 
Zakład Statystyki i Demografii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ochocki
Adiunkci: dr Marta Luty-Michalak
               dr Olga Kotowska-Wójcik
Asystent: mgr Bartosz H. Olszewski
 
Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji
Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa
Adiunkci:  dr Tomasz Michał Korczyński
                dr Joanna Wróblewska-Skrzek
 
Doktoranci w Katedrze Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych:
 
mgr Michał Kober
 
 
KATEDRA SOCJOLOGII RELIGII
Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba
Adiunkci: dr Marcin Choczyński
               dr Marcin Zarzecki
Asystent: mgr Agata Rozalska 
 
 
Zakład Katolickiej Nauki Społecznej
Kierownik: ks. dr Artur Wysocki
Adiunkt: dr Wojciech Klimski
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Religii:
 
mgr Anna Ksionek-Durukan
ks. mgr Franck Hervais Mbida
mgr Katarzyna Zambrzycka-Papuda
mgr Joanna Zauer
 
 
KATEDRA SOCJOLOGII REGIONALIZMU I MIASTA
Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski
Asystenci: dr Magdalena Markocka
                 dr Agnieszka Wołk
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Regionalizmu i Miasta:
 
mgr Katarzyna Drzewek
mgr Iwona Księżopolska
mgr Karol Wzgarda
 
 
KATEDRA SOCJOLOGII PRACY I ORGANIZACJI
Kierownik: ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
Adiunkci: dr Leszek Buller
    dr Anna Potasińska
    dr hab. Piotr Zawada, prof. UKSW
 
Doktoranci w Katedrze Socjologii Pracy i Organizacji:
 
mgr Kacper Dziwota
mgr Karol Kierzkowski
 
 
SAMODZIELNE ZAKŁADY NAUKOWE
 
Zakład Socjologii Kultury
Kierownik: dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
Adiunkt: dr Izabela Bukalska
 
Doktoranci w Zakładzie Socjologii Kultury:
 
mgr Konrad Pepłowski
 
 
 
 
Koordynator kierunku: dr Dariusz Karaś
 
KATEDRA EKONOMII
Kierownik: prof. dr hab. Zenon Stachowiak
Adiunkci: dr Grzegorz Gałek
               dr Magdalena Hryniewicka
               dr Bogusław Marks
 
 
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki 
Adiunkci: dr Anna Dziurny
    dr Dariusz Karaś
    dr Dariusz Prokopowicz
    dr Bartosz Stachowiak 
 
 
KATEDRA FINANSÓW
Kierownik: dr hab. Adam Koronowski, prof. UKSW
Adiunkci: dr Dariusz Filip
    dr inż. Piotr Komorowski
    dr Jolanta Pakulska
    dr Wanda Wojas
 
 
 
Koordynator kierunku: dr hab. Joanna Truszkowska
 
KATEDRA TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ
Kierownik: dr hab. Joanna Truszkowska
           
Zakład Pomocy i Profilaktyki Społecznej
Kierownik: dr Jolanta Łodzińska 
Adiunkt: dr Justyna Kurtyka-Chałas
Asystent: dr Urszula Bejma
 
Zakład Gerontologii Społecznej
Kierownik: dr Martyna Kawińska
Adiunkt: dr Elżbieta Bojanowska
 
Doktoranci w Katedrze Teorii i Metod Pracy Socjalnej:
 
mgr Magdalena Bojarska
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach