Nowe kierownictwo Instytutu Socjologii!

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW głosami członków Rady Instytutu, został wybrany na stanowisko dyrektora Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W trakcie posiedzenia Rada dokonała także wyboru jednego z Wicedyrektorów, którym została dr Marta Luty-Michalak. Drugim Wicedyrektorem pozostaje nadal dr inż. Piotr Komorowski.

Jednocześnie społeczność Instytutu Socjologii dziękuje dotychczasowemu Dyrektorowi dr hab. Rafałowi Wiśniewskiemu, który został mianowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz dr Izabeli Bukalskiej, pełniącej funkcję Wicedyrektora i zarazem koordynatora kierunku Socjologia.

Nowemu kierownictwu życzymy owocnej pracy oraz dalszej specjalizacji Instytutu i podwyższania jego potencjału naukowego w socjologii akademickiej!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach