Dr hab. Rafał Wiśniewski dyrektorem Narodowego Centrum Kultury

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał 16 stycznia 2017 r. dra hab. Rafała Wiśniewskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Rafał Wiśniewski urodził się w 1977 r. w Warszawie. Związany jest z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie dotychczas pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii. Habilitację uzyskał w 2016 r. za pracę pt. "Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej". Jest także wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkiem Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW). Autor publikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturowej oraz socjologii młodzieży, m.in. "Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością a zmianą", red. R. Wiśniewski, M. Szupejko (2012), "Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu", red. T. Maślanka, R. Wiśniewski (2015), "Sociologies of Formality and Informality", red. A. Mica, J. Winczorek, R. Wiśniewski (2015).  

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach