"JAKOŚĆ ŻYCIA I SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA: Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym" - Warszawa 17-18.11.2016 r.

ZAPROSZENIE

na międzynarodową konferencję naukową:

pt. JAKOŚĆ ŻYCIA I SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA

Inrerakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym

 

W imieniu organizatorów międzynarodowej konferencji nt. Jakość Życia i Spójność Przestrzenna: interakcje rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym – organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Pracowników i Studentów Instytutu Socjologii oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych do wzięcia w niej udziału.

Wydarzenie – będące formalnie elementem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - odbędzie się w dniach 17-18 listopada br. przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Aula Schumana, budynek 21).

Motywem przewodnim konferencji będzie przegląd aktualnego stanu badań wraz z prezentacją stanowisk w zakresie pojęciowo-pomiarowych, analitycznych i aplikacyjnych kwestii dotyczących rozmaitych form zależności jakości życia i dobrostanu (osób, rodzin i gospodarstw domowych) od poziomu rozwoju jednostek terytorialnych (jak gmina) i charakteru zróżnicowań między nimi, oraz perspektyw badawczych w tym obszarze problemowym.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie wydarzenia w języku polskim: https://qualityoflifeweb.wordpress.com/

oraz w języku angielskim:

https://qualityoflifeandspatialcohesion.wordpress.com/

 

Z podziękowaniami za przyjęcie zaproszenia - do zobaczenia na konferencji,

Naukowy Komitet Organizacyjny (NKO):

prof. Włodzimierz Okrasa, Przewodniczący NKO

dr Tomasz M. Korczyński, Sekretarz NKO

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach