Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Ekonomia

EKONOMIA

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I rok

dr Dariusz Karaś

I rok

dr Bogusław Marks

II rok

dr Dariusz Filip

II rok

dr Grzegorz Gałek

III rok

dr Dariusz Prokopowicz

III rok

dr Bartosz Stachowiak

Uwaga!!! Opiekunowie poszczególnych lat studiów są pośrednikami i zarazem rzecznikami studentów. Przynajmniej raz w semestrze organizowane są z nimi spotkania, podczas których studenci mogą przedstawiać swoje postulaty, wnioski oraz inicjatywy! Zachęcamy do kontaktu - jeżeli tylko masz jakiś problem to zgłoś się do opiekuna swojego rocznika!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach