Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Praca socjalna

PRACA SOCJALNA

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I rok

dr Martyna Kawińska

I rok

-

II rok

dr Urszula Bejma

II rok

-

III rok

dr Elżbieta Bojanowska

III rok

dr Jolanta Łodzińska

Uwaga!!! Opiekunowie poszczególnych lat studiów są pośrednikami i zarazem rzecznikami studentów. Przynajmniej raz w semestrze organizowane są z nimi spotkania, podczas których studenci mogą przedstawiać swoje postulaty, wnioski oraz inicjatywy! Zachęcamy do kontaktu - jeżeli tylko masz jakiś problem to zgłoś się do opiekuna swojego rocznika!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach