Studia doktoranckie

Instytut Socjologii UKSW prowadzi w trybie stacjonarnym studia doktoranckie (III stopnia) na kierunku Socjologia. Doktoranci otrzymują kompleksowe wykształcenie socjologiczne, obejmujące najnowsze trendy w dziedzinie teorii oraz metodologii socjologii. Studia III stopnia stanowią ponadto uzupełnienie wiedzy wyniosionej z niższych stopni kształcenia oraz są bezpośrednią kuźnią kadry akademickiej oraz eksperckiej w dziedzinie nauk społecznych.

 

REKRUTACJA

Komunikaty i ogłoszenia

Dokumenty

Stypendia dla doktorantów

Tezy do egzaminów doktorskich

(dyscypliny podstawowe i dodatkowe)

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Zasady przeprowadzania egzaminów doktorskich

Tezy na egzamin doktorski SOCJOLOGIA

Tezy do rozmowy kwalifikacyjnej SOCJOLOGIA

Program studiów doktorskich

 

Plan zajęć

Socjologia I rok 2016/17

Socjologia II rok 2016/17

Socjologia III rok 2016/17

Socjologia IV rok 2016/17

 

KONTAKT

 

Sekretariat studiów doktoranckich WNHiS (pok. 219 bud. 23)

mgr Hanna Romaniuk

wtorek i czwartek 12:00-15:00

środa i piątek 8:30-11:30

poniedziałek - nieczynny

 

tel. 569 68 15; wew. 815.

e-mail: h.romaniuk@uksw.edu.pl