ERASMUS+ Rekrutacja

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została rekrutacja studentów i doktorantów Instytutu Socjologii UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym i obejmuje dwa etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), w ramach II etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

Kandydaci na wyjazd w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ składają wnioski do Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+ dr Martyny Kawińskiej (m.kawinska@uksw.edu.pl). Wniosek składany jest na formularzu, przyjętym i ogłoszonym przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW (dostępnym na stronie internetowej www.dwm.uksw.edu.pl).

Prosimy zapoznanie się z obowiązującą w Instytucie Socjologii Procedurą Rekrutacyjną na praktyki (do pobrania)

Dodatkowe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl)

Zapraszamy studentów i doktorantów Instytutu Socjologii do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2018/2019 została uruchomiona.

 

=> I etap rekrutacji: do 09.10.2018 - składanie przez studentów wniosków w USOS web;

=> II etap rekrutacji: 15-22.10.2018 - egzaminy językowe w SJO

=> III etap rekrutacji: 22-25.10.2018 - posiedzenia komisji rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 26.10.2018.

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA/PRAKTYKI

Zobacz strony DWM:

STUDIA - link

PRAKTYKI - link

 

Formularze do pobrania:

STUDIA - link

PRAKTYKI - link

Procedura rekrutacyjna na wyjazdy na studia w roku 2018/2019 – POBIERZ

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁANIANIA WNIOSKÓW W USOS PRZEZ STUDENTÓW – do pobrania

INSTRUKCJA OPINIOWANIA STUDENTÓW PRZEZ WYKŁADOWCÓW – do pobrania

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach