Informacje o programie Erasmus w Instytucie Socjologii UKSW

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Instytutu Socjologii WNHiS mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

• na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą Instytut Socjologii ma podpisaną umowę dwustronną (patrz: Uczelnie partnerskie)

• na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendium programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów na uczelni partnerskiej mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW. Program adresowany jest zarówno do osób studiujących w trybie dziennym, jak również zaocznym.

 

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl oraz na stronie Instytutu Socjologii UKSW: www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/319  (ERASMUS+ REKRUTACJA w zakładce dla każdego kierunku studiów w Instytucie Socjologii)

 

KOORDYNATOR

Za realizację programu Erasmus+ w Instytucie Socjologii odpowiedzialna jest

dr Martyna Kawińska  m.kawinska@uksw.edu.pl

 

Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Dewajtis 5


01-815 Warszawa


tel. +48 22 561 89 49 (94)


tel./fax +48 22 561 90 13


dwm.uksw.edu.pl

 

UCZELNIE PARTNERSKIE

Lista uczelni partnerskich Instytutu oraz szczegóły ofert wyjazdów dostępne są w systemie USOSweb.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach