Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń...

    

     Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

     Tytuł: Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania

     religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 450 (z dwoma aneksami)

     Rok wydania: 2018

 

 

 

 

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

     

     Autor: Jolanta Łodzińska

     Tytuł: Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych.

     Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie 

     podlaskim

     Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 308

     Rok wydania: 2018

 

 

 

W świecie protestu...

   

     Redakcja naukowa: Maciej Kowalewski, Mikołaj Rakusa-Suszczewski,

     Agata Rozalska

     Tytuł: W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów

     społecznych

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 267

     Rok wydania: 2018

 

 

 

Kobieta w przestrzeni publicznej...

   

     Redakcja naukowa: Olga Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

     Tytuł: Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog - praktyka - nauka

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 332

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

 

Współczesne problemy socjologii wiedzy...

   

     Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński

     Tytuł: Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie "Ideologii 

     i utopii" Karla Mannheima

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 215

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 3

    

     Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

     Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 3

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 241

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

 

Powołanie jako imperatyw zawodowy...

    

     Redakcja naukowa: Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba i Marcin

     Zarzecki

     Tytuł: Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w

     badaniach socjologicznych

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 252

     Rok wydania: 2017

 

 

 

Kościoły. Religie. Kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji...

    

     Redakcja naukowa: Maria Sroczyńska i Sławomir H. Zaręba

     Tytuł: Kościoły. Religie. Kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i

     partycypacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi

     Wójtowiczowi

     Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 362

     Rok wydania: 2017

 

 

 

Procesy przemian obyczajowych na ziemi świebodzińskiej po 1945 r.

   

    Autor: Jarosław Koral

    Tytuł: Procesy przemian społeczno-obyczajowych na ziemi

    świebodzińskiej po 1945 r.

    Wydawnictwo: Sowa-Druk - Warszawa

    Objętość: ss. 248

    Rok wydania: 2017

 

 

 

 

Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016

    

     Redacja naukowa: Anna Linek i Sławomir H. Zaręba

     Tytuł: Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 187

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

 

Praca socjalna jako dyscyplina naukowa?

    

     Redakcja naukowa: Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas

     Tytuł: Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania

     wobec kształcenia i profesji

     Wydawnictwo Naukowe UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 488

     Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności

    

     Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

     Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 2

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 314

     Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

Etos polskich przetwórców żywności

    

     Redakcja naukowa: Artur Wysocki i Marcin Zarzecki

     Tytuł: Etos polskich przetwórców żywności

     Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 256

     Rok wydania: 2016

    

 

 

 

 

Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania...

   

    Redakcja naukowa: Olga Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

    Tytuł: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania 

    zrównoważonego rozwoju

    Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

    Objętość: ss. 259

    Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne

  

   Redakcja naukowa: Justyna Kurtyka-Chałas, Joanna Truszkowska

   Tytuł: Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne

   Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

   Objętość: ss. 283

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach