Godziny rektorskie w dniu 22 maja br.

Informujemy, że w dniu 22 maja br. (piątek) od godz. 15:00 ogłoszone będą godziny rektorskie. Zarządzenie dotyczy tylko studiów stacjonarnych. Godziny rektorskie zostaną wprowadzone ze względu na Juwenalia 2015 UKSW.

Zapowiedź konferencji naukowej

Jednorazowe przeniesienie dyżuru dra Rafała Wiśniewskiego

Informujemy, że w dniu 20.05.2015 r. (środa) wyjątkowo termin dyżuru dra Rafała Wiśniewskiego zostanie przeniesiony z godz. 20:00 na godz. 14:00 (pok. 313).

Zwrot narzędzi badawczych ENM 2015

Prosimy wszystkie zespoły ankieterskie o zwrot kwestionariuszy w poniedziałek 18 maja 2015 r. do pok. 313 w godz. 8:00 - 16:00. 

Konferencja naukowa "Konflikty w XXI wieku"

Jednorazowe przeniesienie dyżuru dr Magdaleny Markockiej

Zawiadamiamy, że środowy (13.05) dyżur dr Magdaleny Markockiej jest jednorazowo przeniesiony na czwartek (14.05), w godz. 8:00 - 9:00 w pok. 316.

Odwołanie zajęć dr Izabeli Bukalskiej w dniu 12 maja 2015 r. (wtorek)

Dr Izabela Bukalska odwołuje z powodu choroby wszystkie swoje zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia z Współczesnych Teorii Socjologicznych, wykład monograficzny z Metodologii Teorii Ugruntowanej) oraz konsultacje w dniu 12.05.2015 r. (wtorek) - zwolenienie lekarskie.  

Dr Rafał Wiśniewski Mężem Zaufania UKSW!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w wyborach powszechnych dnia 9 maja 2015 roku, Kol. dr Rafał Wiśniewski został wybrany Mężem Zaufania na UKSW uzyskując największą liczbę głosów. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Pracownicy IS UKSW we władzach warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego!

8 maja br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego PTS. Zgromadzenie socjologów warszawskich wyłoniło nowe władze Oddziału.

Miło nam zakomunikować, że do Komisji Rewizyjnej OW PTS weszli nasi Koledzy z Instytutu Socjologii UKSW:

Koleżanka Olga Kotowska-Wójcik (Przewodnicząca Komisji) oraz Kolega dr Tomasz Michał Korczyński (Sekretarz Komisji).

Serdecznie gratulujemy!

Egzamin z Klasycznych Teorii Socjologicznych na studiach niestacjonarnych

Prof. dr hab. Mirosław Chałubiński wyznaczył na 9 maja (sobota zjazdowa, godz. 11:15, sala 423) egzamin z przedmiotu Klasyczne Teorie Socjologiczne dla studentów trybu niestacjonarnego, którzy nie podeszli do niego w semestrze zimowym.  

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach